1 Schouw en nieuws


juni 2019 - januari 2020, schouw 

Daar het wegdek van de Spaarndammerdijk op de nominatie stond om in 2021-2022 gerenoveerd te worden hebben de Historische Werkgroep Spaarndam (HWS) en de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude daaraan voorafgaand de actuele toestand van de Rijnlandse Afstandspalen geïnventariseerd. De uitkomst is gedocumenteerd in 14 informatiebladen. 

=> Deze informatiebladen (PDF) zijn op te vragen bij secretaris@dorpsvereniging.nl 

Maar er werden meer oude markeringspaaltjes aangetroffen. Er staan aan de voet van de dijk ook een paar Grenspalen van de Stelling van Amsterdam en ook een aantal PEGEM-paaltjes die een oude 50kV leiding markeerden. 

juli 2020

Bij leidingwerkzaamheden in juli 2020 van PWN zijn diverse afstandpalen uit de grond gehaald. In elk geval 5,5 en 6,0. Afstandpaal 6,0 bleek onder het maaiveld gebroken. 
De gemeente heeft de afstandpalen veiliggesteld en later in juli 2020 teruggebracht. Afstandpaal 5,5 is toen niet diep genoeg teruggezet. 

juni 2021 

Op 09-06-2019 is geconstateerd dat afstandspaal 3,5 omvergereden en gebroken was. De 3 stukken zijn veiliggesteld in het Gemeenlandshuis, in afwachting van herstel en herplaatsing. Rijnland heeft deze paal inmiddels hersteld, maar nog niet herplaatst. Opgeslagen in het Gemeenlandshuis. 

november 2021

Afstandpaal 8,5 is liggend in de grond teruggevonden op de plaats van de dijk waar hij verwacht werd. Het onderstuk ontbreekt. Het bovenstuk is opgeslagen in het Gemeenlandshuis. 

december 2021

Bij aanvang van de werkzaamheden (rond 1 december 2021) voor de renovatie van de Spaarndammerdijk zijn alle afstandpalen in het werkvak verwijderd en opgeslagen in het Gemeenlandshuis te Spaarndam. Dit betreft de nummers: 4,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0. Afstandpalen 3,5 (hersteld) en 8,5 (gevonden en opgegraven) lagen er al. 
Helaas zijn er 3 palen beschadigd c.q. niet compleet. Rijnland laat deze door een steenhouwer historich verantwoord herstellen. Dit betreft de palen: 

- 6,0 gebroken 
- 7,0 gevonden zonder kop en veel maaischade 
- 8,5 gevonden zonder onderstuk 

februari 2022 

Bij de graafwerkzaamheden tijdens de renovatiewerkzaamheden aan de Spaarndammerdijk is begin februari 2022 het onderstuk van afstandpaal 4,5 in de grond gevonden. Het paaldeel is opgeslagen in het Gemeenlandshuis, in afwachting van eventuele restauratie. 

Maart 2022

Alle voor de renovatiewerkzaamheden verwijderde afstandpalen zijn door de aannemer weer teruggeplaatst.
Bij Afstandpaal 3,5 is de officiele handeling verricht als afsluiting van de renovatie werkzaamheden: het sympolisch terugplaatsen van de laatste paal door 2 wethouders.
Begin mei zijn alle afstandpalen opnieuw gefotografeerd. 


© Dorpsvereniging / Chris Buzink 2021-2022