5 Renovatie

Het wegdek van de Spaarndammerdijk tussen Spaarndam en Halfweg was al jaren slecht. Op diverse plaatsen waren verzakkingen die plaatselijk met een laag asfalt waren opgelapt door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (HenS). De gemeente Haarlemmermeer (als fusie partner) vond het te gevaarlijk geworden om de weg open te houden voor doorgaand verkeer en de weg is in overleg met het gemeentebestuur van HenS medio 2018 daarvoor afgesloten.
Een extern veiligheidsonderzoek gaf de gemeente gelijk. Uit onderzoek bleek ook dat het dijklichaam zelf (de fundering voor de weg) in goede staat 
was. 

Dankwoord

We mogen ons gelukkig prijzen dat de werknemers van Heijmans met zorg en aandacht zijn  omgegaan met de onverwachte vondsten van (stukken van) afstandspalen. Chapeau voor kraanmachinist Patric, grondwerkers Dennis en Martin, uitvoerder Jeroen en projectleider Richard, allen werkzaam bij of voor aannemer Heijmans. 

Ook de gemeente Haarlemmermeer verdient een pluim, door een stelpost op te nemen in het bestek voor het beschermen, opslaan en terugplaatsen van de palen. 

Dank ook aan Wim, die als lid van HWS de werkzaamheden nauwlettend gevolgd heeft en de uitvoerenden heeft kunnen adviseren bij de werkzaamheden aan de monumentale dijk. 

Voorbereiding 

Er werd daarna een herstellingsplan opgesteld, in overleg met omwonenden en belangen organisaties, zoals de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de Historische Werkgroep Spaarndam. U leest er meer over in bijgaande bewonersbrieven
De gemeenteraad ging akkoord met het plan en stelde een budget beschikbaar. 

Uitvoering

- Rond 8 november 2021 is de renovatie gestart met het verwijderen van de oude fundatie lagen. Ook zijn toen de Rijnlandse afstandpalen in het werkgebied verwijderd. 
- Op 20 december 2021 is aannemer Heijmans begonnen met asfalteren, nadat eer
st nieuwe fundatielagen gestort en gewalst waren. 
- Bij de tunnel onder de A9 zijn tijdelijke omleidingswege gerealiseerd. 
- In het eerste weekeind van maart 2022 is met veel materiaal en mankracht het lastige en drukke stukje binnen de bebouwde kom van Spaarndam aangepakt. 
- Vervolgens is de gehele dijk geasfalteerd met een deklaag van rood-zwart-rood asfalt.
- Aansluitend zijn de lijnen getrokken en de borden 
geplaatst. Ook zijn toen de Rijnlandse afstandpalen teruggeplaatst. 

Oplevering

De officiele oplevering is op 31 maart 2022. Zie bewonersbrief 3
Bij Afstandpaal 3,5 is de officiele handeling verricht als afsluiting van de renovatie werkzaamheden: het sympolisch terugplaatsen van de laatste paal door 2 wethouders. Zie knipsel

Voor alle krantenknipsels over de renovatie: klik hier


Als u meer wil weten over de renovatie van de Spaarndammerdijk, kijk dan eens bij de Dorpsvereniginghttps://www.dorpsvereniging.nl/Acties/Verkeer/spaarndammerdijk.html 

en op de website van de gemeente Haarlemmermeer:
https://haarlemmermeergemeente.nl/spaarndam/herinrichting-spaarndammerdijk  


Onderstaande foto’s van de werkzaamheden zijn zoveel mogelijk op volgorde van datum gesorteerd. 


© Dorpsvereniging / Chris Buzink 2021-2023