3,5

Previous

Locatie: 

Plaats: Spaarndam-Oost (gemeente Haarlemmermeer)

Straat: Spaarndammerdijk

Detaillering: nabij afslag Lageweg 

RD-Coordinaten: 107203, 491820 

Kadastraal: 1258 (vermoedelijk) 


Huidige toestand:

Schouw datum: 01-06-2019 en 09-06-2019. 

Aanwezig: ja, staat kwartslag gedraaid (met de klok mee) 

Schade: Stuk uit de kop, verder nauwelijks schade 

Nummer leesbaar: ja, helemaal. 

Aan de achterkant staat ook het nummer ’26’,  wat verwijst naar perceel 26 van de langs de dijk gelegen Teelgronden van Rijnland. 


Monumentenstatus: Gemeentelijk monument. 


Bedreigingen

Staat in de weg voor het maaien van de dijk. 

Gevaar voor aanrijden als het gras hoog is. 

Kans op verwijdering bij wegwerkzaamheden. 


Actueel: 

- Op 09-06-2019 is geconstateerd dat afstandspaal 3,5 omvergereden was. De 3 stukken zijn veiliggesteld in het Gemeenlandshuis, in afwachting van herstel en herplaatsing. Rijnland heerft deze paal inmiddels hersteld, en weer opgeslagen in het Gemeenlandshuis. Herplaatsing wacht op het gereedkomen van de renovatie van de Spaarndammerdijk. 

- Bij de officiële beeindiging van de renovatie van de Spaarndammerdijk op 31-03-2022 werd als officiële handeling deze afstandpaal 3,5 als laatste teruggeplaatst. 


© Dorpsvereniging / Chris Buzink 2021-2023