Korstmossen onderzoek

Next
BUX2013098006

Het rapport: 'De Spaarndammerdijk bij Halfweg: Bryologisch-Lichenologische Archeologie' door  Ben Kruijsen & Henk Timmerman is gepubliceerd in Buxbaumielle nr. 98 (2013). Link

INLEIDING (van dat rapport)

In de tijd waarin er nog geen sprake was van atlasblokken en kilometerhokken en GPS ons niet binnen enkele seconden de exacte coördinaten van een locatie kon onthullen, moest een vindplaats door lichenologen en bryologen in het veld 'omschreven' worden. Vaak is die omschrijving van een vindplaats te vaag om nu nog te kunnen gebruiken voor een vergelijking met de huidige situatie. En als de plek al terug te vinden is, zal het landschap vaak ingrijpend zijn veranderd.

Heel soms werd een vondst zo exact neergepend dat we de precieze plek nog exact kunnen traceren en is die locatie door de eeuwen heen ook nog eens onveranderd gebleven. Dan kunnen we de 21e- eeuwse lichenen- en mossenflora van zo'n plek vergelijken met die van een of zelfs twee eeuwen                       geleden. Bij bomen en bos is zo'n vergelijking echter discutabel, want de bomen van vroeger staan er vrijwel nooit meer en de boomsoort zal ook vaak verschillen. Bij dijken, kerken en andere stenen bouwwerken is de vergelijking makkelijker te maken.

Dat is bijvoorbeeld mogelijk bij de Spaarndammerdijk, een bijzondere dijk ten noordoosten van het dorp Halfweg, dat zoals de naam al aangeeft halverwege Amsterdam en Haarlem ligt. Het is hier de bakstenen zeemuur, waarmee deze dijk begin 18e eeuw werd versterkt, die drie keer op korstmossen is onderzocht: in 1849, 1943 en 2011.

© Dorpsvereniging / Chris Buzink 2021-2022