WO2

Ook de Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen achtergelaten. 
In de Tweede Wereld Oorlog waren verschillende eenheden van het Duitse leger in de omgeving gelegerd. O.a. in Fort Benoorden Spaarndam en in Fort Penningsveer. 

Op de Spaarndammerdijk en omgeving waren verschillen de kleine mitrailleursposten geplaatst om bij een geallieerde landing op de Noord-Hollandse kust de weg over de Spaarndammerdijk te kunnen verdedigen. 

Om de luchthaven Schiphol te kunnen beschermen tegen geallieerde luchtaanvallen waren er rondom Schiphol luchtdoelgeschut opstellingen gebouwd. In de nabijheid stonden ook 2 radiocommunicatie bunkers. 


Luchtdoelgeschut bunkers

Ongeveer 130m westelijk van de Kerkweg bevindt zich, deels ingegraven, aan de noordzijde de fundering van een Duitse luchtdoelgeschut opstelling (Küverbunker). Die is omstreeks 1942 gebouwd. 
De bovenzijde is ongeveer gelijk aan de weg. Vanaf hier heb je rondom een mooi uitzicht over het landschap. 

Een identieke opstelling bevind zich 250m oostelijk van de Kerkweg. Deze is niet zichtbaar vanaf de weg en dus minder goed bereikbaar. 

Elk bunker was een zelfstandige eenheid met een personeelsverblijf, munitieopslag, radar, luchtafweer en aggregaten. Nabij elke bunker waren er nog twee Tobruk’s (klein bunker, deels in de grond, voor observatie of als mitrailleursnest), aan elke kant van de dijk één. De Tobruks waren verbonden met loopgraven dwars door de dijk, afgedekt met een houten brugje. Die loopgraven verzwakten de dijk, maar niet ernstig. 

Het doel van de geschutsopstellingen was waarschijnlijk de bescherming van luchthaven schiphol en ook de bescherming van de nabijgelegen radiocommunicatie bunkers. Zie hier na. 

Eind 1945 zijn de houten brugjes verwijderd en de loopgraven gedicht, daar ze een gevaar opleverden voor het verkeer. 
De Tobruks zijn in 1954 in opdracht van Rijnland gesloopt daar ze de dijk verzwakten. 
De twee 
luchtdoelgeschut bunkers zelf zijn er dus nog. Ze zijn in 1948 dicht gemetseld, daar er dingen gebeurden die ‘in strijd waren met de openbare orde en de goede zeden’. 

Radiocommnicatie bunkers 

De twee radiocommunicatie bunkers staan op 250m afstand, aan de andere kant van de snelweg A9. 

Vermoedeljk zijn ze begin 1944 gebouwd en maar in dienst geweest tot eind 1944. De waren gecamoufleerd als woonhuis, met opgeschilderde deuren en ramen, compleet met een nep-dak. 

Doel was communicatie met vliegtuigen van de eigen luchtmacht. 

De beide bunkers staan er nog. Eén ervan is ingebruik bij de jeugdorganisatie Don Bosco uit Spaarndam. 

Mitralleursnest

Nabij de Lageweg is aan de landzijde nog een deel een Duitse Tobruk (klein bunker, deels in de grond, voor observatie of als mitrailleursnest) uit WO2 te vinden. 


© Dorpsvereniging / Chris Buzink 2021-2023