Post 7 bij Halfweg

Next

De wegen naar Amsterdam moesten verdedigd worden. Dat kon goed bij Halfweg, waar (net als bij Spaardam) Een smalle weg over het water was. Rond 1787 was nabij de Gemeenlandshuis (suikerfabriek) al een batterij en onder Napoleon stond er tussen 1811 en 1814 een fort tussen de sluizen. Van beide is echter niets meer te zien. 

Krayenhoff bouwde begin 1800 westelijk van Halfweg de posten 7 en 6. Het gaat hier om twee wegen: respectievelijk de weg over de Spaarndammerdijk langs het toenmalige IJ en de weg langs de trekvaart van Haarlem naar Amsterdam. De posten dienden de sluizen van Halfweg te beschermen en de weg naar Amsterdam. 


Post nummer 7 op de Spaarndammerdijk.
Ook wel: Post op de Spaarndammerweg, of: Post op de Grintweg en Spaarndammerdijk bij Halfweg. 

De defensie werken op de Spaarndammerdijk bij Halfweg heette 'Post nummer 7’ en was ca.300m westelijk van de huidige spoorwegovergang gelegen. 
Deze Post 7 bestond uit een batterij, met daarvoor (westelijk) een stenen beer. 

De Batterij (zand wallen) was oorspronkelijk aan beide zijden van de Spaarndammerdijk gelegen. De noordkant stak het deels in het IJ (kaartje). Na de inpoldering van het IJ in 1873 is dat noordelijke deel verdwenen. 

Iets verder richting Spaarndam was een stenen beer. Daar was toen een meertje, de Zwet Braak, als restant van een voormalige dijkdoorbraak. Op deze smalle plek werd in 1809 als dam een stenen beer gebouwd. Dat is een puntige muur langs het water van het IJ, met daarnaast aan de landzijde een houten brug. In tijden van gevaar (oorlog) kon die houten brug makkelijk verwijderd worden. 

De houten brug en de binnenste steunmuren verdwenen vermoedelijk als omstreeks 1825, omdat de beer onderloops was. 
Omstreeks 1873, na de demping van het IJ, is de stenen beer weer aangepast. 
Het uiterlijk was waarschijnlijk gelijk aan dat van de nog bestaande beer bij Spaarndam. Ze zijn gelijktijdig gebouwd, maar door verschillende aannemers. 
De stenen beer is vermoedelijk rond 2000 afgebroken (geen datum kunnen vinden, afgeleid van foto’s). 

Post nummer 7 heeft omstreeks 1920 zijn functie verloren bij het realiseren van de stelling van Amsterdam. Verschillende van de Posten van Krayenhoff zijn later opgenomen in de Stelling van Amsterdam, maar deze niet. 
Het zandlichaam van Post 7 heeft in elk geval tot 1975 bestaan. (geen datum kunnen vinden, afgeleid van luchtfoto’s). Er is nu niets meer wat er aan herinnerd. 

Bij de barak, nabij de stenen beer, zijn in 1945 tien verzetsmensen gefusilleerd. Zie verder: Verzetsmonument

Post nummer 6 aan de Zwet.
Ook wel: Werk aan de Zwet, of Batterij Vinkebrug.

Even ten zuid-westen van Post nummer 7 lag bij de Haarlemmertrekvaart Post nummer 6. Hiervan zijn delen van de wallen nog steeds aanwezig. Dat is nu een natuurgebied. Daar hij niet op of bij de Spaarndammerdijk ligt, wordt hij hier niet verder beschreven. 

(tekst met dank aan Leo Kranenburg)


© Dorpsvereniging / Chris Buzink 2021-2023