Kademuur

Previous

Langs de Spaarndammerdijk, tegenover het Gemeenlandshuis (of Rijnlandhuis) is nog een stuk kademuur aanwezig. De Spaarndammerdijk was n.l. tot het dempen van het IJ en de aanleg van het Noordzeekanaal in 1873 een zeedijk, onder invloed van eb en vloed en storm. 

De functie is niet helemaal duidelijk. Algemeen denkt men dat hier schepen konden aanleggen om te laden en/of te lossen, of om te wachten tot ze de nabijgelegen schutsluis in konden. De muur staat echter niet recht en is vrij laag. Het zou ook een stuk dijkbescherming kunnen zijn, omdat de dijk hier niet beschermd wordt door een buitenpolder, zoals elders. Ook nabij Halfweg is nog een stuk stenen dijkbescherming te zien. 


© Dorpsvereniging / Chris Buzink 2021-2023