A9 tunnel

Next

In 1961 werd begonnen met de aanleg van de aarden baan voor de autosnelweg A9 (voorheen Rijksweg 6) tussen Rottepolderplein en Velsertunnel. De weg werd na vertragingen en 10 jaar inklinken en daarna asfalteren in 1974 opengesteld. 

Deze A9 doorkruist de Spaarndammerdijk tussen de Kerkweg en de Groeneweg. De A9 loopt boven over de dijk. De Spaarndammerdijk werd niet doorsneden, omdat de Spaarndammerdijk nog een belangrijke waterstaatkundige functie had. 
Verkeer over de Spaarndammerdijk was daardoor op deze plaats niet meer mogelijk. Ook (landbouw-)verkeer van de ene kant van de A9 naar de andere kant was niet meer mogelijk. Daarom werden er naast de Spaarndammerdijk twee tunnels onder de A9 aangelegd. 

De ongelijkvloerse kruising Spaarndammerdijk-A9. Bron: Apple Kaarten. 

De noordelijke tunneltje heeft niet direct iets te maken met de Spaarndammerdijk. Deze Inlaag-tunnel ligt in het verlengde van de Kerkweg en vormt de verbinding met de Inlaagpolder. 

Om het verkeer over de Spaarndammerdijk na de aanleg van de A9 weer mogelijk te maken werd er naast de zuidkant van de dijk een verkeerstunnel aangelegd.
De weg over de Spaarndammerdijk werd aan de zuidzijde langs het talud naar beneden geleid, door de tunnel en daarna weer omhoog. Als je het weet, zie je dat de dijk gewoon nog rechtdoor loopt, en dat de weg een slinger maakt. 

In tegenstelling van de rest van de dijk, bestond tot 2022 het stuk weg tussen de Kerkweg en de Groeneweg, dat speciaal voor die tunnel was aangelegd, niet uit asfalt, maar uit betonklinkers. De klinkerbestrating was zo slecht / gevaarlijk, dat er een half jaar voor aanvang van de renovatie van de dijk nog een noodreparatie heeft plaatsgevonden.  

De Spaarndammerdijk-tunnel bij de Groenweg is ongeveer 40m lang. Hij heeft een doorrijdhoogte van 3,9m en is onverlicht. Er was, net als op de rest van de dijk, ook geen voetpad.
Op verzoek van de Dorpsverening is er tijdens de renovatie voor de veiligheid van voetgangers in de donkere tunnel een (smal) trottoir aangelegd. Dat kon zonder dat de rijbaan smaller werd dan de weg voor- en na de tunnel.
De gevraagde verlichting is (nog) niet gerealiseerd. 
Onder de klinkerbestrating van het voetpad liggen nieuwe kabels voor de openbare verlichting. Zo zijn ze eventueel berijkbaar. 

In de binnenbocht van de Kerkweg naar de Spaarndammerdijk liep een landbouwweg. Deze diende om te voorkomen dat landbouwverkeer omhoog moest om op de Spaarndammerdijk te komen en meteen daarna weer naar beneden moest, naar het A9-tunneltje vise-versa.
Doordat deze klinkerweg weinig gebruikt werd raakte hij overwoekert met aarde en gras. 
Tijdens de renovatie van de Spaarndammerdijk is deze klinkerweg schoongemaakt en tijdelijk in gebruik geweest als noodweg. Daarna is de klinkerbestrating definitief verwijderd, is teelaarde opgebracht en is er gras ingezaaid. 


© Dorpsvereniging / Chris Buzink 2021-2023