2 Monumenten

De Spaarndammerdijk bevat veel erkende historische elementen. Maar er is meer. 

Gemeentelijke Monumenten op- en aan de Spaarndammerdijk: 

  • de Spaarndammerdijk (het deel in de gemeente Haarlemmermeer) en de aansluitende Inlaagsedijk 
  • de kademuur van het IJ, tegenover Spaarndammerdijk 23 (Gemeenlandshuis) 
  • de Rijnlandse afstandspalen (niet alle *). 


De aanliggende polders met het bijzondere slotenpatroon, zijn beschermd via Bestemmingsplannen.  

*) De 6 Afstandpalen 4,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 8,0 staan op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Aan de Erfgoedcommissie van de gemeente is gevraagd om ook de andere 3 afstandpalen in de gemeente (zijnde 3,5 - 7,5 - 8,5)  toe te voegen aan de beschrijving van het bestaande gemeentelijke monument. 

Provinciale monumenten: 

Aan de voet van de Spaarndammerdijk, nabij de tunnel onder de A9 naar de Inlaagpolder staan 3 militaire grenspalen van de Stelling van Amsterdam. Deze 3 palen zijn opgenomen in het Erfgoedregister van de provincie Noord-Holland. 

Rijksmonumenten

  • Beschermd dorpsgezicht van Spaarndam (omvat een gedeelte van Spaarndam-West en een gedeelte van Spaarndam-Oost) >Wikipedia 
  • Spaarndammerdijk 23 (Gemeenlandshuis met bijgebouwen) >Wikipedia 


Oorlogsmonumenten: 

Op de Spaarndammerdijk heeft naast Afstandpaal 8,5 een verzetsmonument gestaan. Dat staat nu elders in Halfweg. 

Militaire zaken

Er hebben ook militaire verdedigingswerken op de Spaarndammerdijk gestaan, de “Posten van Krayenhoff’, een voorloper van de Stelling van Amsterdam. Er is nog iets van te zien. 

Ook zijn er nog objecten uit WO2 te zien, maar dit zijn geen monumenten. 

Monumentale bomenlijst

Op de gemeentelijke lijst van monumentale bomen staat ook een boom die aan de Spaarndammerdijk staat. Dit is de ‘Hoge Boom’ die tussen de afstandpalen 6,5 en 7,0 staat. Er zit een historie aan vast. 

A9 kruising

Niet monumentaal, maar wel interessant, is de kruising van de A9 met de Spaarndammerdijk. De weg over de dijk werd hierdoor onderbroken. Dit leverde een aanpassing van de weg en een kunstwerk op. 

Hoofdstukken


© Dorpsvereniging / Chris Buzink 2021-2023